બુધવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2012

આરોગ્ય

આરોગ્ય

આરોગ્ય | Health Tips
કોઈપણ લેખ વાંચવા માટે તેના ફોટા ઉપર ક્લિક કરો
bleeding from the nose
નસકોરી
tuberculosis
ક્ષય
wheat-plant
ઉત્તમ ઔષધ પ્રયોગ – ઘઉંના જવારા
Dengue
ડેન્ગ્યું: લક્ષણો, કારણો અને સારવાર
child_health_care
બાળરોગો
homeremedies-for-hangovers
નશો ઉતારવો
dizziness
ચક્કર આવવાં
skin_allergies
શીળસ
how-to-handle-breathing-problem
દમ – શ્વાસ
Home-Remedies-For-Wrinkles
ત્વચા પરની કરચલીઓથી બચો
Magnetic Water
મેગ્નેટાઈઝ વોટર – જીવન સત્વજળ
First-Aid-On-Burn-Injuries
દાઝ્યા ઉપર
Hemorrhoids
હરસ – મસા
ઘા – જખમ
throat uvula swallen
કાકડા
throat-infection
ગળાની બળતરા
tooth ache
દાંતની પીડા
stomach ache
પેટના દર્દો
water
છમકાવેલું પાણી એક અકસીર ઔષધ
drinking water
ચમત્કારિક ઈલાજ – ‘પાણી પ્રયોગ’
cough
કફ
cholera
કૉલેરા
Jaundice
કમળો
ang jakadai javu
અંગ જકડાઈ જવું
ear pain in adults
કાનની પીડા
swelling
સોજો – મૂઢમાર
Salt
મીઠું મિત્ર કે શત્રુ
cough
ઉધરસ – ખાંસી
catarrh
શરદી
insomnia
અનિદ્રા – ઊંઘ ન આવવી
fever
તાવ
Acne - Home Remedies For Acne
ખીલ – ઘરેલું ઉપચાર
acidity >> healthtips | aarogya >> tahukar.com
એસિડિટી
kidney-ston-pain_f
પથરી
Diabetes-Symptoms
ડાયાબિટીસ (મધુપ્રમેહ)
weakness
અશક્તિ – નબળાઈ
Hair-fall-solution
વાળની માવજત
vomiting
ઊલટી
Constipation1
કબજિયાત
skin diseases1
ચામડીના રોગો
dyspepsia
અજીર્ણ – ભૂખ ન લાગવી
Migraine >> tahukar.com
આધાશીશી – માથાનો દુખાવો
rheumatism >> tahukar.com
કમરનો દુખાવો – સંધિવા
health tips >> tahukar.com
નીરોગી રહેવાના સો