મંગળવાર, 8 જાન્યુઆરી, 2013

ડોકટર બનાવા માટેના વધુ વિકલ્પો

 1. ડોકટર બનાવા માટેના વધુ વિકલ્પો - School Facilities

  deoamreli.com/school/hscsci/doctor-viklpo.htm
  બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી - ઈન્સ્ટિટયુટ ઓફ મેડિકલ સાયન્ઝિ, વારાણસી 221005. અહી MMBS અને BAMS ... મહાત્મા ગાંધી ઈન્સ્ટિટયૂટ ઓફ સાયન્સિઝ ,પો.ઓ. ...મેડિકલ કોલેજો ના મેડિકલ સ્ટુડન્ટ ગા્રમ વિસ્તાર માં એક મહિનામાં એક વખત જાય છે.
 2. બોર્ડ એક્ઝામ રિલેક્સ થઇને આપજો ... - Gujarat Samachar

  www.gujaratsamachar.com/20110302/purti/.../shat34.html
  2 Mar 2011 – દિલ્હીમાં આવેલી ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટીટયૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિઝ, રૃરકી યુનિવર્સિટીની એન્જિનીયરિંગ કોલેજ, પૂણેની ભારતી વિદ્યાપીઠ મેડિકલ અને એન્જિનીયરિંગ કોલેજ, પૂણેની ભારતી વિદ્યાપીઠ મેડિકલ અને એન્જિનીયરિંગ ...
 3. પી.જી. મેડિકલ માટે ઓનલાઈન ... - Gujarat Samachar

  www.gujaratsamachar.com/20120324/national/nat9.html
  24 Mar 2012 – નવી દિલ્હીના ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટિયુટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિઝ (એઈમ્સ) દ્વારા સરકારી કોલેજોમાં ઓલ ઈન્ડિયા ક્વોટા (૫૦ ટકા)ની સીટ માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવે છે. એમબીબીએસ અને બીડીએસ જેવા અંડરગ્રેજ્યુએટ ...