બુધવાર, 5 ડિસેમ્બર, 2012

દેશમાં આરોગ્ય વિષયક કેટલીક વાતો


  • WN Shopping
  • Ebay
Loading suggestions ...


views: 1000239
remove add to playlist show more results video results for: News
3:23
Sapana Rupe aap na Aavo - Manna Day
Sapana Rupe aap na Aavo Singer: Manna Day Lyrics: Barkat Vi­rani "Befam" Music: Ninu Mazumd...
pub­lished: 03 Jan 2012
au­thor: andythak­er
6:43
Ek Raa­jaa Hato Ek Raani Hati
સ્વર -- સંગીત : આશિત દેસાઇ એક રાજા હતો એક રાણી હતી એ તો તારી ને મારી કહાણી હતી કયાં હું ભુ...
pub­lished: 03 Sep 2011
au­thor: Hardik Shah
9:17
VTV GU­JARATI - YUVA , PETS SPE­CIAL PART 1
યુવાના મનમાં હંમેશા કઈ ને કઈ ચાલતું હોય છે કોઈના અને કોઈના વિચાર કરતુ હોય છે અને તે હોય એ ...
pub­lished: 10 Apr 2012
7:46
andar to aevu an­jawaalu-અંદર તો એવું અંજવાળું_Shub­ha Joshi
અંદર તો એવું અંજવાળું, અંજવાળું, ટ​ળવળતી હોય આંખ જેને જોવાને, એ મીંચેલી આંખે ય ભાળું. સ્વર...
pub­lished: 18 Jul 2012
au­thor: tia joshi
7:28
VTV GU­JARATI - YUVA , PETS SPE­CIAL PART 3
યુવાના મનમાં હંમેશા કઈ ને કઈ ચાલતું હોય છે કોઈના અને કોઈના વિચાર કરતુ હોય છે અને તે હોય એ ...
pub­lished: 10 Apr 2012
5:49
pranai ma jawani nichovai jashe_­By_­Man­har Ud­has_Gu­jarati_G­haz­al
પ્રણયમા જવાની નિચોવાઇ જાશે હવે હસતાં હસતાં ય રોવાઇ જાશે. ............ ગુજરાતી ગઝલ​ સ્વર:- ...
pub­lished: 20 Apr 2012
au­thor: tia joshi
3:23
Ghughate Dhankyu Ek - Lata Mangeshkar - Ma­hen­di Rang Lagyo
ghughate dhankyu ek Kodiyun - Lata Mangeshkar - Ma­hen­di Rang Lagyo //=====================...
pub­lished: 06 Mar 2012
au­thor: cypher8888888
3:33
baapu ni gar­bi-બાપુની ગરબી_ હાસ્ય કથા_By_Ramesh Parekh
"ગુજરાતી હાસ્ય કથા" નવરાતરી આવી છે. બાપૂ કહે: ભગલા, રામગર બાવો તો આરડે છે. ગરબી તો અમે ગવર...
pub­lished: 26 Aug 2012
au­thor: tia joshi