મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2013

ભારતમાં ગ્રામીણ આરોગ્ય સંભાળ

ભારતમાં ગ્રામીણ આરોગ્ય સંભાળ

વર્ષોથી ભારતમાં વિકાસ આયોજનમાં મહિલાઓ અને બાળકોમાં બિમારીઓ અને મૃત્યુદર ઘટાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. ઘણા લાંબા સમયથી સંકલિત બાળ વિકાસ સેવાઓ (ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વિસીઝ – આઈસીડીએસ) જેવા સંખ્યાબંધ વિકાસ અને જાહેર આરોગ્ય કાર્યક્રમો આ દિશામાં કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા છે. ભારત ખાસ કરીને માતૃ અને બાળ આરોગ્યના સંદર્ભમાં સહસ્ત્રાબ્દિ વિકાસ ઉદ્દેશો (મીલેનીયમ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ) સિદ્ધ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે. સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકાતા વિવિધ આરોગ્ય સંભાળ કાર્યક્રમોના અમલની ખાત્રી પૂરી પાડવા જાગૃતિ નિર્માણ એ મુખ્ય જવાબદારી અને બૂનિયાદી મહત્વ ધરાવે છે.
આ બહુભાષી પોર્ટલ મહિલાઓ અને બાળકોના આરોગ્ય પર વિશેષ ધ્યાન સાથે ગ્રામીણ સમુદાયોને આરોગ્ય સંભાળ સંબંધિત ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડીને જાગૃતિ પેદા કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. આ પોર્ટલ પોષણ, સ્વાસ્થ્યશાસ્ત્ર, પ્રાથમિક સારવાર અને રોગો જેવા બીજા મહત્વના ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

thinimage
રોગો
bullet1 સામાન્ય સમસ્યાઓ
bullet1 રોગવાહક જંતુઓથી થતા રોગો
bullet1 ચામડીના રોગો
thinimage
પોષણ
bullet1 લીલોતરીના ગુણ
bullet1 ખોરાકની માર્ગદર્શિકા
bullet1 નવજાતને અનુકૂળ રેસિપી
thinimage
મહિલા આરોગ્ય
bullet1 ગર્ભાવસ્થા આરોગ્ય
bullet1 પ્રજનનાત્મક આરોગ્ય
bullet1 સર્વિકલ કેન્સરનો
thinimage
પ્રાથમિક સારવાર
bullet1 પ્રાથમિક સારવાર કીટ
bullet1 ડાયાબિટિઝ
bullet1 મૂર્છામાં રહેવુ
thinimage
આયુષ
bullet1 યોગ
bullet1 નેચરોપથી
bullet1 હોંમિયોપેથી
thinimage
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય કાર્યક્રમ
bullet1 કેન્સર નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
bullet1 રક્તપિત્ત નાબુદી કાર્યક્રમ
bullet1 ફિલેરિયા નિયંત્રણ કાર્યક્રમ